فرمانده‌ای که بعد از جهان آرا خرمشهر را به او سپردند

فرمانده‌ای که بعد از جهان آرا خرمشهر را به او سپردند

پنج شنبه ۰۳ اسفند - اقتصادی

مـوسوی با سقـوط بنی‌صدر به جبهه بــازگشت او پس از شهادت جهـان‌ آرا فرماندهی سپـاه خرمشهر را بر عهده گرفت. او با آغاز عملیات بیت‌المقدس نیروهای تیپ ۲۲ بدر را سازماندهی کرد. مسئولین فــرماندهی تیپ را به او سپردند اما موسوی آن را نپذیرفت سرانجام فرمانده دلاور خرمشهر در مرحله سوم عملیات بیت‌المقدس سال ۱۳۶۱ به شهادت رسید و مهمان خوان گسترده الهی شد.