فسیل یک میلیارد ساله‌ای که می تواند اولین حیوان چند سلولی باشد

فسیل یک میلیارد ساله‌ای که می تواند اولین حیوان چند سلولی باشد

سه شنبه ۰۸ اسفند - علمی

یک ریزفسیل چند سلولی به قدمت شاید بیش از یک میلیارد سال در ارتفاعات اسکاتلند پیدا شده است که به باور محققان می تواند نخستین حیوان چند سلولی تاریخ زمین باشد.