فعال بلژیکی: یمن پوشالی بودن قدرت آمریکا را ثابت کرد/تحریم دیگر موثر نیست

فعال بلژیکی: یمن پوشالی بودن قدرت آمریکا را ثابت کرد/تحریم دیگر موثر نیست

یکشنبه ۰۲ اردیبهشت - فرهنگی

تهران- ایرنا- یک فعال سیاسی و رسانه ای بلژیک گفت: ایستادگی محور مقاومت، پوشالی بودن قدرت نظامی آمریکا و توان آن برای تحریم و تهدید کشورهای مستقل را اثبات کرد.