فغان دمام‌ها در کوچه‌های کرمان+ فیلم

فغان دمام‌ها در کوچه‌های کرمان+ فیلم

دوشنبه ۰۱ مرداد - فرهنگی

کرمان- ایرنا- محو صدای سنج و دمام، در همهمه این موسیقی ساده و تکرارشونده بدون هیچ رنگ و بوی اضافه‌ای به محله پانصددستگاه شهر کرمان رسیدم.