فقر معماری متعهدانه، موجب دهن کجی به هویت شهر اصفهان شده است

فقر معماری متعهدانه، موجب دهن کجی به هویت شهر اصفهان شده است

یکشنبه ۱۲ آذر - فرهنگی

اصفهان – ایرنا – یک کارشناس معماری و فعال میراث فرهنگی در اصفهان گفت: نبود بلوغ در همه حوزه‌هایی که با معماری سر و کار دارند و فقر معماری متعهدانه به این منجر شده است تا به هویت تاریخی و معماری شهر اصفهان دهن کجی شود.