فیلم | ۲۰۰ سینما در دولت سیزدهم در کشور راه‌اندازی شد

فیلم | ۲۰۰ سینما در دولت سیزدهم در کشور راه‌اندازی شد

یکشنبه ۳۱ تیر - فرهنگی

زاهدان- ایرنا- علی جعفری مدیرکل دفتر برنامه، بودجه و تحول اداری سازمان سینمایی گفت: با حمایت‌های دولت سیزدهم ۲۰۰ سینما در کشور راه‌اندازی شده و ۳۰۰ سینمای دیگر نیز تا اواخر این دولت به ظرفیت سینمایی کشور اضافه می‌شود.