فیلم I مسجد جامع کاشان جلوه ای از شکوه معنویت و معماری

فیلم I مسجد جامع کاشان جلوه ای از شکوه معنویت و معماری

یکشنبه ۱۳ فروردین - فرهنگی

کاشان _ ایرنا _ مسجد جامع کاشان مربوط به دوره سلجوقیان است و در خیابان بابا افضل، محلهٔ میدان کهنه واقع شده ،این مسجد دارای گنبدی آجری با مقصوره و ایوان بلند، صحن بزرگ با سه شبستان و حوضخانه در سال ۱۳۱۵ در فهرست اثرهای ملی ایران به ثبت رسید.