قالیباف: مصمم به پیگیری ریل‌گذاری‌های‌ صورت‌گرفته در حوزه تولید مسکن هستیم

قالیباف: مصمم به پیگیری ریل‌گذاری‌های‌ صورت‌گرفته در حوزه تولید مسکن هستیم

دوشنبه ۰۱ مرداد - سیاست

رییس مجلس شورای اسلامی گفت که تاکید رهبری بر اقدامات حمایتی در حوزۀ تولید مسکن، مجلس را در پیگیری ریل‌گذاری‌های‌ صورت‌گرفته مصمم‌تر می‌کند.