قدر، فرصتی برای کنار زدن حجاب‌ها

قدر، فرصتی برای کنار زدن حجاب‌ها

سه شنبه ۲۹ خرداد - اقتصادی

نویسنده کتاب الهی‌نامه گفت: انسان حجاب میان خود و خدایش است و در شب قدر باید این حجاب را از میان برداشت و با مناجات از این لحظه‌ها بهره برد.