قدومی: دولت جدید آمریکا دست به هیچ اقدام قابل ذکری در پرونده فلسطین نزده است

قدومی: دولت جدید آمریکا دست به هیچ اقدام قابل ذکری در پرونده فلسطین نزده است

شنبه ۲۶ خرداد - ورزش

نماینده جنبش مقاومت اسلامی حماس در ایران گفت: دولت جدید آمریکا نه از به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی عقب نشینی کرد و نه سفارت خود را به تل آویو برگرداند بنابراین دست به هیچ اقدام قابل ذکری در پرونده فلسطین و حتی در بسیاری از پرونده‌های منطقه نزده است که بشود آن را تغییر و یا عدول از سیاست‌های قلدرمآبانه دولت پیشین تلقی کرد.