قسمت اول؛ مرگ سریالی پزشکان جوان و رزیدنت‌ها، واقعیت یا شایعه؟

قسمت اول؛ مرگ سریالی پزشکان جوان و رزیدنت‌ها، واقعیت یا شایعه؟

جمعه ۲۵ خرداد - سیاست

طی چند روز گذشته انتشار خبر مرگ‌های پشت سر هم رزیدنت‌ها(دانشجویان پزشکی تخصصی) از سوی همکاران آنها در فضای مجازی، فاجعه‌ای دردناک بود که فشارهای بر دوش کادردرمانی در دوره شیوع بیماری کرونا را دوچندان کرد.