قطعی برق؛ پاشنه آشیل جشنواره تابستانی در کیش

قطعی برق؛ پاشنه آشیل جشنواره تابستانی در کیش

دوشنبه ۰۱ مرداد - فرهنگی

کیش – ایرنا – صنعت برق به عنوان یکی از صنایع زیربنایی، تاثیر چشمگیری بر توسعه اقتصادی و خدماتی دارد؛ در همین راستا نیز افزایش تراز اقتصادی و رشد صنعت گردشگری در جزیره‌ای همچون کیش را بدون رشد در صنعت تولید و توزیع انرژی نمی‌توان متصور بود.