لزوم توجه بیشتر به پژوهش‌های حرارتی در دنیا

لزوم توجه بیشتر به پژوهش‌های حرارتی در دنیا

جمعه ۲۵ خرداد - سیاست

عضو هیأت علمی دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران در ۵۸ امین نشست کوپوس خواستار توجه بیشتر جامعه جهانی به پژوهش‌های حرارتی، به ویژه سنجش از دور مادون قرمز حرارتی شد.