لغو روادید برای ۳۳ کشور منجر به رشد گردشگری ایران می‌شود

لغو روادید برای ۳۳ کشور منجر به رشد گردشگری ایران می‌شود

پنج شنبه ۰۳ اسفند - فرهنگی

تهران- ایرنا- دبیرکل سازمان گردشگری ملل متحد با اشاره به اینکه گردشگران ایران ۵ درصد بیشتر از زمان مشابه قبل از شیوع کرونا رشد داشته است، گفت: لغو روادید ایران برای گردشگران ۳۳ کشور پیشرفتی بزرگ برای گشودن درهای ایران و رشد گردشگری است.