لغو فعالیت ۳ شرکت خدمات مسافرت هوایی توسط سازمان هواپیمایی

لغو فعالیت ۳ شرکت خدمات مسافرت هوایی توسط سازمان هواپیمایی

دوشنبه ۱۰ مهر - فرهنگی

تهران- ایرنا- سازمان هواپیمایی کشوری پروانه فعالیت ۳ شرکت خدمات مسافرت هوایی را به علت عدم رعایت مقررات آئین نامه‌ای لغو کرد.