«مادرم گفت: مروان نشو!»

«مادرم گفت: مروان نشو!»

پنج شنبه ۱۰ خرداد - فرهنگی

«خاطرم هست مادر مرحومم چون در زیارت عاشورا زیاد خوانده‌ بود که «وَ لَعَنَ‌ اللَّهُ آلَ زِیادٍ وَ آلَ مَرْوانَ وَ لَعَنَ اللَّهُ بَنی‌اُمَیةَ قاطِبَةً وَ … ». وقتی متوجه شد می‌خواهم نقش مروان را بازی کنم، به من گفت نمی‌خواهد این نقش را بازی کنی.»