ماده تاریک چرخش نوار کهکشانی راه شیری را کند کرده است

ماده تاریک چرخش نوار کهکشانی راه شیری را کند کرده است

سه شنبه ۰۵ مهر - سیاست

گروهی از محققان در مطالعه اخیرشان اظهار کرده‌اند ماده تاریک در حال کند کردن چرخش نوار کهکشان راه شیری است.