ماده واحده “اصل تاسیس صندوق شورای عالی عتف” ابلاغ شد

ماده واحده “اصل تاسیس صندوق شورای عالی عتف” ابلاغ شد

پنج شنبه ۱۱ آذر - سیاست

رییس جمهور، ماده واحده «اصل تأسیس صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)» را برای اجرا ابلاغ کرد.