ماموریت “آپولو ۱۵” ۵۰ ساله شد

ماموریت “آپولو ۱۵” ۵۰ ساله شد

سه شنبه ۳۰ شهریور - سیاست

امروز ۵۰ سال از آغاز ماموریت “آپولو ۱۵”، ماموریتی که نخستین کاوش حقیقی ناسا بر روی کره ماه شمرده می‌شود، می‌گذرد.