مانع بروز جریان‌های ضدفرهنگی شوید

مانع بروز جریان‌های ضدفرهنگی شوید

چهارشنبه ۱۹ بهمن - فرهنگی

تهران- ایرنا- مجمع جهانی اهل بیت(ع) از دولت سوئد خواست تا به برخی افراد اسلام‌ستیز اجازه ندهد به بهانه آزادی بیان به ارزش‌های انسانی و مذهبی توهین کنند.