ماه پایانی سال به کدام گالری‌های تهران برویم؟

ماه پایانی سال به کدام گالری‌های تهران برویم؟

یکشنبه ۰۲ اردیبهشت - فرهنگی

تهران – ایرنا – نمایشگاه‌هایی همچون «از میان سکوت»، «بذر فلز»، «پلتفرم»، «شرجی»، «بازار شام»، «بوی ماه عید»، «به یاد کامبیز درم‌بخش»، «زندگی دورتر از جنگ» و «شاهد شهر» در هفته اول اسفند میزبان علاقه‌مندان در گالری‌ها و نگارخانه‌های پایتخت است.