مبارزه انتخابی المپیک میان یزدانی و قیاسی برگزار می‌شود

مبارزه انتخابی المپیک میان یزدانی و قیاسی برگزار می‌شود

سه شنبه ۲۹ خرداد - ورزش

رقابت انتخابی درون اردویی در وزن ۶۵ کیلوگرم کشتی آزاد میان امیرمحمد یزدانی و مرتضی قیاسی، برگزار می‌شود.