مبارزه با آفت سن گندم در بیش از ۱۶۴ هزار هکتار از مزارع کردستان

مبارزه با آفت سن گندم در بیش از ۱۶۴ هزار هکتار از مزارع کردستان

سه شنبه ۰۸ خرداد - اقتصادی

مدیر روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی کردستان با اشاره به آمار مبارزه با آفات و علف‌های هرز تا اردیبهشت ماه سالجاری اعلام کرد که مبارزه با سن مادر در سطح ۱۶۴ هزار و ۱۵۸ هکتار صورت گرفته است.