«مجنون آن لیلی» در تلاش برای احیای دوباره خنیانمایش است

«مجنون آن لیلی» در تلاش برای احیای دوباره خنیانمایش است

پنج شنبه ۳۱ خرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- فرهاد ناظرزاده کرمانی؛ استاد دانشگاه، با استقبال از کنسرت-نمایش «مجنون آن لیلی» این اثر را یک کار خنیاگرایانه دانست و از توجه و نوآوری به این گونه از تئاتر در ایران استقبال کرد.