محمد: مصوبه شورای نگهبان طبق قانون است/۸ سال سابقه جایگاه سرلشکری دارم

محمد: مصوبه شورای نگهبان طبق قانون است/۸ سال سابقه جایگاه سرلشکری دارم

شنبه ۰۴ تیر - ورزش

سعید محمد درباره مصوبه اخیر شورای نگهبان و برخی انتقادات در این زمینه اظهار کرد: شورای نگهبان از قانون اساسی نگهبانی می‌کند و اگر این شورا چیزی را تصویب کرده، بر اساس قانون تصویب کرده و برای ما حکم قانون را دارد.