محکومیت یک شهروند ایرانی به اتهام نقض قوانین تجاری آمریکا با ایران

محکومیت یک شهروند ایرانی به اتهام نقض قوانین تجاری آمریکا با ایران

یکشنبه ۰۵ تیر - ورزش

وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که یک شهروند ایرانی را به دلیل آن چه نقض قانون ممنوعیت تجارت با ایران عنوان شده، محکوم کرده است.