مدرسه عشق با ارتش ۲۰ میلیون نفری چه کرد؟

مدرسه عشق با ارتش ۲۰ میلیون نفری چه کرد؟

پنج شنبه ۱۱ آذر - اقتصادی

اتحاد و نظم و اقتدار «ارتش» را پر هیبت و با صلابت کرد، اما کدام عنصر تعیین کننده با اضافه شدنش به این ترکیب، محبوبیت ارتش را از مرزهای کلاسیک فراتر برد و دل‌ها را دوستدار خودش کرد و از نوجوان ۱۳ ساله تا پیرمرد ۹۰ ساله و از دختر جوان بیستُ چند ساله تا پیرزن خموده ۱۰۰ ساله را مجذوب خودش کرد و نامش را از ارتش کلاسیک به ارتش ۲۰ میلیون نفری که نیروهایش را از مدرسه عشق گرفت، دگرگون کرد؟