مدیرعامل جدید کانون‌ منصوب شد

مدیرعامل جدید کانون‌ منصوب شد

سه شنبه ۰۱ اسفند - اقتصادی

مهدی علی‌اکبرزاده با حکمی از سوی وزیر آموزش و پرورش به عنوان مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منصوب شد.