مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران منصوب شد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران منصوب شد

یکشنبه ۳۱ تیر - اقتصادی

تهران – ایرنا – وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حکمی فرزاد هوشیار را به عنوان مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران منصوب کرد.