مدیر انجمن هنرهای تجسمی انقلاب و دفاع مقدس منصوب شد

مدیر انجمن هنرهای تجسمی انقلاب و دفاع مقدس منصوب شد

یکشنبه ۳۱ تیر - فرهنگی

تهران- ایرنا- مدیرجدید انجمن هنرهای تجسمی انقلاب و دفاع مقدس با حکم سید محمد نادری رییس بنیاد فرهنگی روایت فتح منصوب شد.