مدیر عامل سازمان خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منصوب شد

مدیر عامل سازمان خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منصوب شد

سه شنبه ۰۱ اسفند - فرهنگی

تهران- ایرنا- محمدمهدی خیر جو با تبدیل حکم سرپرستی توسط رییس جهاددانشگاهی،به عنوان مدیر عامل سازمان خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منصوب شد.