مراسم روز قدس – اصفهان

مراسم روز قدس – اصفهان

دوشنبه ۰۷ اسفند - ورزش

مراسم بزرگداشت روز جـهانـی قـدس از ســاعـت ۱۰ صــبح جمعه ۱۷ اردیبهشت در میدان قدس اصفهان با برپایی مراسم‌های ویژه در حمایت از ملت مظلوم فلسطین و تاکید بر لزوم آزادی قدس اشغالی برگزار شد.