مرتضی ممیز ساحت خلق و عقل را با یکدیگر آشتی داد

مرتضی ممیز ساحت خلق و عقل را با یکدیگر آشتی داد

سه شنبه ۲۹ خرداد - فرهنگی

تهران-ایرنا- رئیس فرهنگستان هنر به مناسبت هفته گرافیک در تشریح جایگاه مرتضی ممیز گفت: ممیز از هنرمندان نادری بود که توانست ساحت خلق و عقل را با یکدیگر آشتی دهد و نه تنها در فردیت قابل ستایش است بلکه در کارهای گروهی و اجتماعی خلاق و نوآور بود و به حق این عضو جاوید فرهنگستان هنر؛ پدر گرافیک ایران است.