مرعشی: انتخابات ریاست جمهوری رقابتی می‌شود

مرعشی: انتخابات ریاست جمهوری رقابتی می‌شود

سه شنبه ۲۹ خرداد - سیاست

سخنگوی حزب کارگزاران سازنده گفت: رقابت انتخابات ریاست جمهوری رقابتی می شود و رای جناح ها به هم نزدیک است.