مرمت و نصب مجدد کلید مجسمه”فرهاد قفل زن ” در  مجموعه تئاتر شهر

مرمت و نصب مجدد کلید مجسمه”فرهاد قفل زن ” در  مجموعه تئاتر شهر

دوشنبه ۱۴ اسفند - اقتصادی

شهردار منطقه ۱۱ در پی شایعاتی مبنی بر دزدیده شدن کلید مجسمه ” فرهاد قفل زن ” در پیرامون مجموعه تئاتر شهر، از انتقال این کلید سنگین به داخل مجموعه تئاتر شهر برای مرمت و نصب دوباره خبر داد.