مرکز نوآوری امید با رویداد «سکو» حامی صنایع خلاق است/ تقویت گفتمان زیارت

مرکز نوآوری امید با رویداد «سکو» حامی صنایع خلاق است/ تقویت گفتمان زیارت

سه شنبه ۰۱ اسفند - فرهنگی

تهران- ایرنا- دبیر هنری نخستین جشنواره صنایع خلاق فرهنگی عالم محمد(ص) با عنوان «سکو» گفت: مهمترین رسالت ما تقویت گفتمان زیارت در آستان قدس رضوی و نهادینه کردن آن است و بهترین زبان برای نهادینه کردن این گفتمان، زبان هنر است.