مسئول اجرای طرح موزه صداوسیما انتخاب شد

مسئول اجرای طرح موزه صداوسیما انتخاب شد

دوشنبه ۰۱ مرداد - اقتصادی

مدیرکل روابط عمومی صداوسیما در حکمی «یوسف زرین کاسه» را به سمت «مسئول اجرا و راه‌اندازی طرح موزه رسانه ملی» منصوب کرد.