«مساجد تاریخی همدان» سرگذشت ابنیه مقدس در مادستان

«مساجد تاریخی همدان» سرگذشت ابنیه مقدس در مادستان

پنج شنبه ۰۳ اسفند - فرهنگی

همدان- ایرنا- کهن دیار مادستان ۲۰ مسجد قدیمی دارد که شرح حال این ابنیه تاریخی از معماری تا نگهداری در کتاب«مساجد تاریخی همدان» زیبا و مفید گردآوری شده است، کتابی که به تازگی با همت حوزه هنری منتشر و دانشنامه این استان را ۲۵ جلدی کرد.