مشارکت مردم برای توسعه عتبات ۳۷ درصد افزایش یافت

مشارکت مردم برای توسعه عتبات ۳۷ درصد افزایش یافت

دوشنبه ۲۶ اردیبهشت - فرهنگی

تهران -ایرنا – معاون فرهنگی و مشارکت‌های مردمی ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات گفت: مشارکت مردم برای توسعه و بازسازی عتبات در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل ۳۷ درصد رشد داشته است.