مشارکت ۱۰۰ دانشجو از پنج دانشگاه در بزرگترین رویداد طراحی مبلمان شهری

مشارکت ۱۰۰ دانشجو از پنج دانشگاه در بزرگترین رویداد طراحی مبلمان شهری

شنبه ۲۰ خرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- بزرگترین رویداد طراحی مبلمان شهری کشور با مشارکت ۱۰۰ دانشجو از پنج دانشگاه مطرح کشور توسط سازمان زیباسازی شهر تهران در خانه طهران برگزار شد.