مصادیق اجرای عدالت در جامعه چیست؟

مصادیق اجرای عدالت در جامعه چیست؟

پنج شنبه ۳۱ خرداد - اقتصادی

دبیر اجرایی بنیاد بین‌المللی غدیر استان قزوین گفت: «مبارزه با تبعیض»،«برپایی حق»،«بازگرداندن حقوق غصب شده» و «نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی» از جمله مصادیق عدالت در جامعه به شمار می‌رود که حاکم اسلامی باید آن را در جامعه برپا کند.