مطالعات ژنتیک روی استخوان‌های باستانی

مطالعات ژنتیک روی استخوان‌های باستانی

سه شنبه ۳۰ شهریور - اقتصادی

بقایای استخوانی به‌دست‌آمده از کاوش‌های باستان‌شناسی سراسر کشور برای تعیین هویت و اصالت قومیت‌ها در آزمایشگاه فرسودگی زیستی پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی ـ فرهنگی، مورد مطالعات ژنتیک قرار می‌گیرد.