مطهری: اصولگرایان اشتباه استراتژیک نکنند

مطهری: اصولگرایان اشتباه استراتژیک نکنند

پنج شنبه ۱۰ خرداد - سیاست

یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: به نظرم اصولگرایان نباید خطای استراتژیک انجام دهند. منظورم این است که اگر بنا بر این شد که سید ابراهیم رئیسی برای انتخابات بیاید، سایر نامزدهای اصولگرا حضور پیدا نکنند تا پراکندگی نامزد باعث مشکل نشود.