معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان: ۳۰۰ هزار نفر بر انتخابات نظارت می‌کنند

معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان: ۳۰۰ هزار نفر بر انتخابات نظارت می‌کنند

سه شنبه ۰۵ مهر - ورزش

نشست مشترک روسای ستادهای انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری با حضور صادقی مقدم معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان در شورای نگهبان برگزار شد.