معاون سفیر فلسطین در تهران: روز جهانی قدس روز سرنوشت‌سازی است

معاون سفیر فلسطین در تهران: روز جهانی قدس روز سرنوشت‌سازی است

یکشنبه ۳۱ تیر - ورزش

معاون سفیر فلسطین در تهران گفت: روز جهانی قدس روز سرنوشت سازی است و امیدوارم سال آینده روز قدس را در قدس آزاد شده گرامی بداریم.