معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی مهمان «نقد سینما» می‌شود

معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی مهمان «نقد سینما» می‌شود

یکشنبه ۰۲ اردیبهشت - فرهنگی

تهران- ایرنا- معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی مهمان شصت و سومین قسمت برنامه «نقد سینما» با موضوع «فیلم اولی‌ها و آینده سینمای ایران» می‌شود.