معرفی اعضای هیات انتخاب و فیلم‌های «تصویر دهم»

معرفی اعضای هیات انتخاب و فیلم‌های «تصویر دهم»

یکشنبه ۰۲ اردیبهشت - فرهنگی

تهران- ایرنا- فیلم‌های کوتاه راه‌یافته به داوری سومین رویداد فیلم کوتاه «تصویر دهم» معرفی شدند.