معرفی خوانندگان راه یافته به جشنواره تلویزیونی «نوترانه»

معرفی خوانندگان راه یافته به جشنواره تلویزیونی «نوترانه»

یکشنبه ۱۶ مرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- نخستین دوره جشنواره «نوترانه» خوانندگان راه‌یافته به این رویداد از میان متقاضیان را معرفی خواهد کرد.