معرفی داوران مسابقه سینمای ایران جشنواره فیلم کوتاه

معرفی داوران مسابقه سینمای ایران جشنواره فیلم کوتاه

سه شنبه ۰۹ آذر - اقتصادی

داوران مسابقه سینمای ایران سی و هشتمین جشنواره فیلم کوتاه تهران معرفی شدند.