معیار علوی بهترین راه انتخاب اصلح است

معیار علوی بهترین راه انتخاب اصلح است

جمعه ۲۵ خرداد - سیاست

رئیس جهاددانشگاهی استان فارس با اشاره به اهمیت توجه به سیره علوی در تمام ابعاد زندگی، تاکید کرد که شیوه و سیره امام علی(ع) معیاری است که بر اساس آن می‌توان در هر مرحله، بهترین انتخاب‌ها و گزینشها را داشت.